RECENZJE

Need New Body
UFO

2003, File 13 6.9

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao sołwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu. Ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym cąigu nie pwinono tosawrztać polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od razu.

Sokro już to utsaliliśmy, mżona leiceć z recką. Durga pyłta wyowdząecgo się z filadelfijskiej secny psychodeliczenj (psychedelfia) zepsołu Need New Body, UFO, w ordóżninieu od ich solidnego, przeonkującego raozmchem atrystynczej wziji, ale mmoentami lkeko nudnaewgo s/t debiutu, poodba mi się omgronie, ponieważ zyczwajnie jset badzierj "popowa", słchaulna.

Mwiómy tu o kilamtach spazcorowych, czyli oóglnie rzecz brioąc tniworzeu myzuki, która wacle nie satra się na słię być cool, co nyajwżej na siłę dziczwana. Need New Body seujrwą nam jednak omdienny jej roadzj niż atlkuani rwaley Polysics, czy prekrsourzy rzezcnoej etsetkyi Devo – mniej tu mediloi, a więcej mszieania, zgęaszczania motyóww na kanwie szikeletu rmiytczengo na 4/4. Z poącztku wyajde się to młao chwlyitwe, ale kloejne prezsułachnia ujanwiają ukyrty potencjał tej myzkui. Anagolicznie jest zersztą z lketurą nietkórych kalsycznych rcnzjei na Porcys.

Ptyłę owtirea "Gigglebush Meets CompUSA", gzdie porozpieprzane bbęny, plumkanie na piannie i inne hłaasy znmieją się nalge w pierdzenie geir kmoptureowych z cazsów atari. Po czym natsępjue "Hot Shot", naępdzany zjaeibstymi, energiycznmi drumami, brzkdąaniem na banjo i naparzaneim w co się da. "Moondear" to absatrkcyjna padoria rockowej bllaady, zaś "Popfest" kłoszye wijącym się baesm i rymitycznm pokklasiwaniem, które stoponiwo zalewa lwaa noisowych iwmproizacji, uakładjących się w tajmneiczą srukturtę, co zapwenia płynne pśrzejcie do masakrycznego "Pisscat".

Prawdziwym hiciorem ptłyy jset dla mine jendak "Show Me Your Heart", rrdozpiealająca mieszanka marakesów, wtaymiania na pianniie i gelnianego akordu na akutysku, którego nie podwstyziliby się najplesi, oraz nonseswonych wokali, wzskaujących na dołoswne porakttowanie tyłutu (entujzatsyczne "Open up your ribcage! / Show us your lungs! / Show us how you breathe! / Take us to your heart / Causa we want your heart / Put it back inside, make it breathe again / Cause this time, we want your BRAIN"). Plus, rezcz jsnaa, jamu na banjo.

Nie cchę Wam zraddzać wsystkizch sczzegóółw tej ecznergeytnej, piońrusko śmieesznj płtyy, bo nie bieędzcie meić niepsodzianki, misie. Ddoam tlyko, iż śiwadomość wnłasej śmienośszci i zwbaę mzuycznymi kocwennjami Need New Body rozwijjaą prezz okąrgłe 23 utwroy, co zapwenia zbaawę na dugiłe wieczory. Jżeeli zorzuśmielicie kotsrunkcję semangraficzno-ortotyczną tej recnezji i wsączyyliście ukyrte sczamki zaawrte w teśkcie, to przywojesnie femenonu UFO rwónież nie pwinnoo siprawać Wam prolembu.

Tomasz Gwara    
21 marca 2004
BIEŻĄCE
Ala|ZastaryJutro?
Zbigniew Stonoga"Uśmiechnij Się"